Wat is het ULC?

In september 2005 is het departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht gestart met het Utrecht Law College (ULC). Dit is het honours­programma van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. De ge­dachte achter de oprichting van het ULC was om binnen de bestaande bacheloropleiding een kleinschalige academische gemeen­schap tot stand te brengen met - op talent en motivatie - geselecteerde studenten.

Het ULC was vanaf het begin een groot succes. Er zijn twee colleges, ULC-Sirius (de helderste ster aan de hemel) en ULC-Tilia (lindeboom, de boom waaronder vroeger recht werd gesproken).

De uitgangs­punten voor beide colleges zijn gelijk: verbreding en ver­die­ping van de academische kennis en vaardigheden, een gedegen kennis­making met het brede spectrum van de juridische praktijk en een gevoel van verbondenheid met de opleiding en met elkaar.

Zie voor meer informatie de kopjes: 'Plusprogramma', 'Praktijkgerichtheid'en 'Sterke gemeenschap'. 


Onze sponsoren