Het ULC-bestuur

Het ULC-bestuur bestaat uit: Prof. mr. Ferry de Jong (voorzitter), mr. Antoinette Bakker en mr. Marian Joseph. Als ULC-bestuur houden wij ons bezig met het reilen en zeilen van het ULC. Het bestuur wordt ondersteund door drs. Hein Augustijn (studieadviseur), Adriëtte Sneep MA MSc en Merle Goedkoop MA. Wij zijn onder andere verantwoordelijk voor:

 • De voorlichting aan middelbare scholieren en verzorgen van werkgroepen tijdens meeloopdagen
 • De selectie van nieuwe ULC-ers;
 • De organisatie van de oefenrechtbanken ;
 • De organisatie van de mini-stages;
 • De organisatie van verdiepend onderwijs;
 • De monitoring van de studievoortgang van studenten;
 • De begeleiding van studenten;
 • Het onderhouden van contacten met advocatenkantoren, de rechtbank, bedrijven en instellingen;
 • Het overleg met docenten en tutoren;
 • De organisatie van (trainings)bijeenkomsten voor ULC docenten;
 • Het terugkoppelen naar docenten van evaluatiegegevens;
 • Het maken van nieuw beleid;
 • De informatieverstrekking aan studenten;
 • Het deelnemen aan activiteiten van de studievereniging;
 • De organisatie en uitvoering van afstudeerbijeenkomsten;
 • Het beheren van het budget van het ULC;
 • Het afstemmen van de dagelijkse gang van zaken met de studievereniging;
 • Het onderhouden van contacten met bestuur Rechtsgeleerdheid en honoursdirector;
 • De representatie naar buiten (denk aan conferenties bezoeken maar ook voorlichting geven over het ULC bij andere UU faculteiten)

Wij houden elke maandag van 15.00-16.00 uur spreekuur in de studieruimte. Daarnaast zijn wij altijd per mail of telefoon bereikbaar en kun je makkelijk een afspraak maken.

Onze sponsoren