Over het ULC

In september 2005 is het departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht gestart met het Utrecht Law College (ULC). Dit is het honours­programma van de bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid. De ge­dachte achter de oprichting van het ULC was om binnen de bestaande bacheloropleiding een kleinschalige academische gemeen­schap tot stand te brengen met - op talent en motivatie - geselecteerde studenten.

Het ULC was vanaf het begin een groot succes.  Er zijn twee colleges, ULC-Sirius (de helderste ster aan de hemel) en ULC-Tilia (lindeboom, de boom waaronder vroeger recht werd gesproken).

De uitgangs­punten voor beide colleges zijn gelijk: verbreding en ver­die­ping van de academische kennis en vaardigheden, een gedegen kennis­making met het brede spectrum van de juridische praktijk en een gevoel van verbondenheid met de opleiding en met elkaar.

Plusprogramma

Elke student volgt een plusprogramma met verbredende en verdiepende onderdelen. In het plusprogramma zitten activiteiten die voor iedereen ver­plicht zijn. Deze activiteiten worden grotendeels georganiseerd door het docen­ten­team, zoals verdiepende werkgroepen, ministages en oefenrechtbanken. Daarnaast zijn er activiteiten waarbij de studenten aanslui­ting kunnen zoeken bij persoonlijke interesses. Dit zijn de activiteiten die voornamelijk door de studie­vereniging worden georganiseerd.

Praktijkgerichtheid

Binnen het ULC bestuderen studenten juridische vraagstukken die uit de praktijk zijn gegrepen en leren zij reële, praktisch gerichte antwoorden vinden. Ook worden regelmatig gastcolleges en clinics verzorgd door professionals uit de beroepspraktijk en brengen de studenten  werkbezoeken aan advocaten- en notariskantoren, de rechtbank, de overheid en andere juridische instellingen.

Sterke gemeenschap

Een belangrijk kenmerk van het Utrecht Law College is de sterke eigen gemeenschap waar de studenten actief aan bijdragen. Via eigen studieruimtes hebben Law College studenten een plek om samen te studeren en aan opdrachten te werken. Ook betrokken docenten en tutoren die hun studenten kennen en hen begeleiden bij het zoeken en optimaal gebruik maken van hun kwaliteiten, maken deel uit van dit College gevoel. Omdat studenten in een vaste werkgroep komen, leren zij hun medestudenten en docenten echt goed kennen.

Onze sponsoren