Reflectiecommissie

Reflectiecommissie

De Reflectiecommissie houdt zich bezig met het reflecteren op Studievereniging Sirius. Het is de taak van de commissie om te evalueren wat de ideeën en wensen van de Siriusleden zijn en deze te vertegenwoordigen. Binnen het ULC staat het onderwijs bekend als kwalitatief hoogstaand en aan dit hoge niveau wil de commissie graag bijdragen. Door middel van enquêtes geeft de commissie de studenten de ruimte om hun mening over het onderwijs te geven, zowel over het reguliere als het verdiepende onderwijs. Naast het onderwijs reflecteert de commissie ook op Sirius als vereniging: alles wat zich binnen de vereniging afspeelt en wat de studenten daarvan vinden. Afgelopen jaar heeft de Reflectiecommissie het Meerjarenplan geschreven, en daarom heeft de commissie dit jaar ook als taak om de ontwikkelingen binnen de vereniging te vergelijken met de punten die uit het Meerjarenplan naar voren kwamen. 

Mailadres: reflectie@ulcsirius.nlLeden 2020 - 2021

Sam Hoogendoorn (voorzitter)

Pien Reinigert

Franke Wiltink

Charlotte Von Weiler

Kees Struijk

Roos Gomes (bestuurscoördinator)

Reflectiecommissie.jpg

Onze sponsoren