Reflectiecommissie

Reflectiecommissie

De Reflectiecommissie houdt zich bezig met het reflecteren op Studievereniging Sirius. Het is onze taak te evalueren wat de ideeën en wensen van de Siriusleden zijn en vertegenwoordigen dit als commissie. Binnen het ULC staat het onderwijs bekend als kwalitatief hoogstaand en aan dit hoge niveau wil de commissie graag bijdragen. Door middel van enquêtes geeft de commissie de studenten de ruimte om hun mening over het onderwijs te geven, zowel over het reguliere als het verdiepende onderwijs. Naast het onderwijs reflecteert de commissie ook op Sirius als vereniging: alles wat zich binnen de vereniging afspeelt en wat de studenten daarvan vinden. Dit jaar zal de Reflectiecommissie ook verantwoordelijk zijn voor het schrijven van een Meerjarenplan. 

Mailadres: reflectie@ulcsirius.nl
Leden 2019/2020:

Nynke Geertman (Voorzitter)

Arjan Boot

Bente van Vuuren

Charlotte Benschop

Eline Maas

Koen Haex (Bestuurscoördinator)

Commissiefoto_Refcie.JPG