Meerjarenplancommissie

Na tien succesvolle jaren Sirius mogen we trots zijn op onze vereniging en de doelen die al bereikt zijn. Echter, verschillende plannen en ontwikkelingen binnen en buiten Utrecht om zorgen ervoor dat wij als Sirius moeten nadenken of, en zo ja waar er verbeteringen gewenst zijn. 

Daarom is er besloten om een Meerjarenplan commissie op te richten. De commissie bestaat uit zes studenten verspreid over verschillende jaarlagen en Alexander als bestuurscoördinator. Door middel van enquêtes proberen wij te achterhalen wat er speelt onder de studenten en alumni. Verder worden er verscheidene interviews afgenomen met zowel kantoren als UU gerelateerde personen.
Wat wij uiteindelijk als commissie willen bereiken, is dat we een plan gaan schrijven met aanbevelingen. Dit document is niet statisch en kan als leidraad dienen voor de komende besturen. Besturen kunnen dan aan de hand van dit document zelf een koers kiezen hoe ze punten gaan aanpakken. Als het plan klaar is, zal de commissie dit ook aan de leden presenteren.