Kiescommissie

Kiescommissie

De Kiescommissie kiest in samenspraak met het bestuur de kandidaten die op de Kies-ALV aan de leden worden voorgedragen als het nieuwe Siriusbestuur. Zij is samengesteld uit drie bestuursleden en vier Siriusleden, die eind september met alle kandidaten voor het nieuwe Siriusbestuur gesprekke voeren. Begin oktober wordt de voordracht bekend, die de voorzitter van de Kiescommissie op de Kies-ALV toelicht.

Leden 2018:

Wouter Rikaart (voorzitter)

Justus Tonnaer

Blanca de Louw

Kas Bakx

Sarah Meesterman (Sirius bestuur XIII) 

Stijn Maijers (Sirius bestuur XIII)

Youri den Besten (Sirius bestuur XIII)


20180917_150415.jpg
V.l.n.r.: Blanca de Louw, Wouter Rikkaart, Sarah Meesterman, Justus Tonnaer (voorste rij), Stijn Maijers, Kas Bakx, Youri den Besten (achterste rij)