Kiescommissie

Kiescommissie

De Kiescommissie kiest in samenspraak met het bestuur de kandidaten die op de Kies-ALV aan de leden worden voorgedragen als het nieuwe Siriusbestuur. Zij is samengesteld uit drie bestuursleden en vier Siriusleden, die eind september met alle kandidaten voor het nieuwe Siriusbestuur gesprekke voeren. Begin oktober wordt de voordracht bekend, die de voorzitter van de Kiescommissie op de Kies-ALV toelicht.

Leden 2019:

Annelotte Roëll (Voorzitter) 

Saskia Stolk 

Renée de Coninck 

Jasper de Koning 

Wilbert Peters 

Ivo Barends 

Karlijn van Nieuwkerk (Bestuurscoördinator)