Kascommissie

Kascommissie

De Kascommissie komt één keer per maand bij elkaar. Naast het uitvoeren van de kascontrole, doet de Kascommissie veel meer dan het controleren van de Fiscus. De Kascommissie onderstuent en adviseert de Fiscus waar dat nodig en mogelijk is. Natuurlijk blijft de primaire taak van de Kascommissie het controleren van de financiële administratie, maar sinds 2017 is de Kascommissie naast controlerend, tevens een onderstuenend orgaan geworden binnen Sirius. De Kascommisie controleert de Fiscus zowel gevraagd als ongevraagd en brengt de op de algemene ledenvergaderingen verslag uit over de financiële staat van de vereniging. De Kascommissie adviseert de leden dus over het al dan niet goedkeuren van het financieel jaarverslag. 

Leden 2017-2018:

Renee van de Wetering (voorzitter)

Eline Jekel

Eveline Lots

Ivo Barends

Inger van den Beukel (Fiscus XIII)