Kascommissie

Kascommissie

De primaire taak van de Kascommissie is het controleren van de financiën, maar de Kascommissie doet nog veel meer. Zo ondersteunt en adviseert de commissie de Fiscus waar dat nodig en mogelijk is, zowel gevraagd als ongevraagd. Tevens brengt de kascommissie op de algemene ledenvergadering verslag uit over de financiële staat van de vereniging. De Kascommissie adviseert de leden dus over het al dan niet goedkeuren van het financieel jaarverslag. Leden 2020 - 2021

Matthijs Willems (voorzitter)

Iris de Jongh

Femke de Boer

Fedor de Pagter

Maud de Ruiter (Fiscus Bestuur XVI) 

Kascommissie.jpg

Onze sponsoren