Bestuur

De vereniging heeft een bestuur dat uit zes Sirius-studenten bestaat. Zij zijn verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. Een bestuursjaar bij Sirius is part-time, de bestuursleden studeren in hun bestuursjaar gewoon door. In het bestuur zit tenminste een eerstejaars en ouderejaars. Deze combinatie zorgt ervoor dat het bestuur dicht bij de vereniging staat. 

Er zijn zes verschillende functies binnen het bestuur: Praeses, ab Actis, Fiscus, Vice-Praeses, Commissaris Externe Betrekkingen en Assessor:

Praeses:

De functie van Praeses is zeer veelzijdig; de Praeses is verantwoordelijk voor vrijwel alle zaken die met Sirius te maken hebben. De Praeses ziet er op toe dat alles binnen de vereniging en het bestuur goed verloopt. De Praeses heeft veel contact met verschillende partijen zoals het ULC bestuur, de Universiteit Utrecht en de overige (college)verenigingen. Daarnaast zit de Praeses ALV’s voor en wordt hij of zij bestuurslid q.q. van het Alumninetwerk van ULC-Sirius.

ab Actis:

Binnen het bestuur is de ab Actis verantwoordelijk voor het contact met de leden: de ab Actis vormt het aanspreekpunt voor de leden. Hij of zij verstuurt de wekelijkse nieuwsbrief, houdt de website up-to-date en beheert het ledenbestand. Daarnaast notuleert de ab Actis zowel de wekelijkse bestuursvergaderingen als de ALV's. 

Fiscus: 

De Fiscus is eindverantwoordelijk voor het financiële beleid van de vereniging. De Fiscus houdt zich bezig met de  resultatenrekening, maar ook de financiële plannen van vrijwel elke commissie. Hiernaast doet de Fiscus alle betalingen en stelt hij of zij alle facturen en contracten op. 

Vice-Praeses:

De Vice-Praeses van Sirius is verantwoordelijk voor alle inhoudelijke activiteiten. Dit zijn bij Sirius de lezingen en excursies, de modules en het Symposium. De Vice-Praeses coördineert deze activiteiten en draagt er zorg voor dat ze allemaal van hoog niveau zijn, dat er genoeg variëteit inzit en dat elke activiteit in zijn geheel soepel verloopt. Ook heeft de Vice-Praeses contact met het ULC-Sirius bestuur over de activiteiten, en dan voornamelijk de modules. 

Commissaris Externe Betrekkingen:

De Commissaris Externe Betrekkingen is verantwoordelijk voor het contact met alle externe partijen die verbonden zijn of zich willen verbinden met Sirius. Hiernaast houdt de Commissaris Externe Betrekkingen zich ook bezig met het organiseren van enkele van de grootste evenementen die Sirius organiseert: de Utrechtse Pleitkampioenschappen, de Sirius Playground en Utrecht Connected

Assessor:

De Assessor is verantwoordelijk voor het sociale programma van Sirius. Hij of zij is voornamelijk bezig met het coördineren van commissies die betrekking hebben op sociale binding, zoals de Activiteitencommissie, de Introductiekampcommissie en de jaarlijkse organisatie van de jaarlijkse Dies.

Onze sponsoren