Alumninetwerk

Het Alumninetwerk ULC Sirius (voorheen: Alumnivereniging ULC) is in 2009 opgericht om haar leden, de ULC Sirius alumni, een platform te bieden waar zij elkaar kunnen blijven ontmoeten, zodat de Sirius gemeenschap behouden blijft en verder kan groeien. Het Alumninetwerk biedt zo een netwerk tussen de studenten aan het ULC-Sirius en leden van Studievereniging Sirius enerzijds en afgestudeerden van het ULC-Sirius anderzijds. Dit netwerk blijft elkaar ontmoeten tijdens ULC gerelateerde activiteiten en sociale activiteiten. Op deze manier blijft de verbondenheid die men als student heeft met het ULC-Sirius en Studievereniging Sirius bestaan na het behalen van de bachelor.

Het Alumninetwerk ULC Sirius bestond voor kort nog voornamelijk uit masterstudenten. Op dit moment wordt het netwerk vormgegeven door een grote, diverse groep jonge professionals die zich allemaal in verschillende fasen bevinden. ULC-Sirius alumni zijn niet alleen te vinden binnen het juridische speelveld, maar ook bij de overheid, verschillende universiteiten, het bedrijfsleven en NGO’s. Inmiddels is het ULC-Sirius een bekende naam geworden op de arbeidsmarkt en wordt verbonden aan ambitieuze, intelligente en sociale juristen.

Het bestuur is verantwoordelijk voor de organisatie van verschillende activiteiten en het contact met de leden van het netwerk, Studievereniging Sirius en het ULC-Sirius. Momenteel bestaat het bestuur uit:


Emma Bakker 

Eva Rietdijk 

Femke van der Stoel

Hannah Weeda

Lisa Koops

Sarah Meesterman

Maarten De Boeck - Voorzitter Studievereniging Sirius


Vragen aan het bestuur kunnen gesteld worden door een mail te sturen naar alumninetwerkulcsirius@gmail.com. Het bestuur houdt de leden van het netwerk op de hoogte van activiteiten en nieuws via LinkedIn en Facebook. Ben jij ULC-Sirius alumnus/alumna, wordt dan snel lid van deze pagina’s!