Module organiseren

Module organiseren

Ontzettend leuk dat je een module wil organiseren! Een goede module is boeiend, interactief en leerzaam. Om een zo hoog mogelijk niveau te behalen en ervoor te zorgen dat de organisatie soepel verloopt, is het handig om deze opgestelde regels en het stappenplan te volgen. Draag er zorg voor dat je onderstaande regels goed volgt, anders wordt je opzet niet goedgekeurd! Het is overigens aan te raden om een module samen met één of twee anderen te organiseren.

Regels:

 1. Een module bestaat uit minimaal 5 bijeenkomsten, met in beginsel elke bijeenkomst een andere spreker. Aangezien 5 bijeenkomsten het minimum is, probeer je 6 of 7 bijeenkomsten te regelen. Op deze manier blijft er ruimte voor deelnemers om ondanks afwezigheid door onvoorziene omstandigheden een modulecertificaat te behalen.
 2. Overleg altijd met de Vice-Praeses én het docentenbestuur over je plannen en ideeën voor een module, je hebt hun goedkeuring immers nodig!
 3. Houdt bij elke bijeenkomst een presentielijst bij, deze is nodig om te bepalen wie een modulecertificaat in ontvangst mag nemen; gebruik bij voorkeur de standaard presentielijst van de Vice-Praeses.
 4. Als organisator fungeer als je als voorbeeld voor de deelnemers aan de module. Participeer daarom actief tijdens de bijeenkomst.

Hieronder vind je een korte versie van het stappenplan dat je zal helpen om het proces van organiseren succesvol te doorlopen:

 • Idee melden bij de Vice-Praeses

Zodra je een idee hebt voor een module, meld je dit bij de Vice-Praeses. Deze zal dan controleren of het onderwerp past in de agenda. Het onderwerp moet immers niet recentelijk nog behandeld zijn in een module, of raken aan andere inhoudelijke evenementen. Als de Vice-Praeses het onderwerp heeft goedgekeurd, bespreek je kort de planning voor de komende tijd en ga je door naar de volgende stap.

 • Opzet maken en laten goedkeuren

Zet de opzet van je module op papier; schets de module globaal en bespreek de losse bijeenkomsten en de sprekers die je op het oog hebt. Laat dit goedkeuren door de Vice-Praeses en via de Vice-Praeses ook door het docentenbestuur.

 • Overleg over planning

Als je opzet is goedgekeurd, plan je een overleg met de Vice-Praeses in, om de planning voor de komende tijd door te spreken.

 • Sprekers regelen

Nadat je met de Vice-Praeses hebt overlegd, ga je de sprekers benaderen die je in de opzet hebt genoemd, om de module rond te maken.

 • Promotie

Als de module is geregeld, zorg je voor promotiestukjes voor op de website bij het aanmelden, voor in de weekmail en voor op de social media-kanalen.

 • Organisatie bijeenkomsten

Jij bent verantwoordelijk voor de informatievoorziening naar de deelnemers en sprekers voor iedere bijeenkomst. Daarnaast houd je de aanwezigheid per bijeenkomst bij.

 • Afhandeling

Na afloop van de module zorg je ervoor dat de Vice-Praeses de administratie van de module krijgt, opdat de modulecertificaten geregeld kunnen worden.

Wanneer het onderwerp van je module is goedgekeurd en je gaat beginnen aan het schrijven van de opzet van de module, ontvang je van de Vice-Praeses een uitgebreidere versie van dit stappenplan. Mocht je van tevoren toch nog andere vragen hebben over het organiseren van een module, neem dan vooral contact op met de Vice-Praeses, bijvoorbeeld via e-mail: vicepraeses@ulcsirius.nl

Onze sponsoren