Eisen inzake modules

Eisen inzake modules

Om eventuele onduidelijkheden rondom de eisen inzake modules weg te nemen, volgt hier een overzicht van deze eisen:

Om het ULC-certificaat te kunnen behalen, dien je in je ULC-carrière voldoende modules afgerond te hebben. Voor Sirii begonnen in 2017 of eerder geldt dat zij minimaal 3 modules afgerond moeten hebben. Sirii die in 2018 of later zijn begonnen moeten ieder collegejaar dat zij deelnemen aan het ULC minimaal 1 module hebben afgerond.

Als je een module succesvol hebt afgerond, ontvang je een modulecertificaat. Dit certificaat geldt als bewijsstuk bij je portfolio: bewaar deze dus goed! Je hebt een module succesvol afgerond en dus recht op een modulecertificaat als je aan de volgende twee eisen hebt voldaan:

  • je hebt minimaal 5 modulebijeenkomsten bijgewoond;
  • je hebt de enquête van de Reflectiecommissie tijdig ingevuld.

Ongeacht het aantal bijeenkomsten dat een module rijk is, dien je er altijd minimaal 5 bij te wonen. Het maakt niet uit of dit er 5, 6, 7 of meer zijn. Ook in die gevallen waarin een module maar 5 bijeenkomsten heeft, geldt deze eis dus; je mag in dat geval dus geen enkele bijeenkomst missen.

Alle modules worden door de Reflectiecommissie geëvalueerd. Dit kan slechts op een juiste wijze gebeuren, als zij voldoende deelnemers reageren op de enquête. Om dit te verzekeren, zijn alle deelnemers verplicht deze enquête in te vullen. De Reflectiecommissie stuurt de enquête na de laatste modulebijeenkomst. Meestal de dag erna, maar in ieder geval binnen een week. De deelnemers krijgen twee weken de tijd de enquête in te vullen. Zij ontvangen na één week een eerste en tevens laatste herinnering.

Het voldoen aan al deze eisen, is je eigen verantwoordelijkheid. Bij het aanmelden voor een module, moet je er zelf voor zorgen dat je ook werkelijk aanwezig kunt zijn bij de bijeenkomsten. Na het volgen van een module, moet je er zelf voor zorgen dat je de enquête tijdig hebt ingevuld. Neem hierin een proactieve houding aan: als je niets hoort over een enquête, controleer dan zelf je spammap, of neem – ruim binnen de twee weken na de laatste bijeenkomst – contact op met de Vice-Praeses om navraag te doen. Het is in principe de bedoeling dat de Sirii zelf modules organiseren. Organiseer zelf eens een module, om ervoor te zorgen dat jij en je medestudenten voldoende kansen hebben om aan het minimumaantal gevolgde modules te komen.

Onze sponsoren