Module Milieu & Recht

Deelname

Aanmelden voor dit evenement is niet meer mogelijk

Over dit evenement

Categorie
Educatief
Vanaf
31 jan. 2019 14:10:00
Tot
14 mrt. 2019 14:10:00

Binnen de module Milieu & Recht zal worden ingegaan op verschillende juridische aspecten van het milieu en de daarbij behorende problematiek. Na een inleiding op het milieurecht door een hoogleraar van de Universiteit Utrecht zullen verschillende onderdelen zoals Afvalstoffenrecht en Natuurbeschermingsrecht de revue passeren. Hierover komen advocaten van gerenommeerde kantoren als AKD en Pels Rijcken vertellen. Daarnaast komt ook de actualiteit aan bod en zal de advocaat van Urgenda een bijeenkomst verzorgen. De inschrijvingen gaan maandag 14 januari open om 12:00 uur. 

Donderdag 31 januari: 

Inleiding Milieurecht. Chris Backes is hoogleraar Omgevingsrecht en werkt op het terrein van het internationale, Europese en Nederlandse omgevingsrecht, waaronder vooral het milieurecht (afvalstoffenrecht, luchtkwaliteit en andere thema’s) en het natuurbeschermingsrecht. Dit zal dus een inleidende bijeenkomst zijn, waar een breed beeld wordt gecreëerd van de verschillende aspecten van het milieurecht.

Dinsdag 12 februari: 

Afvalstoffenrecht. Ron Laan is advocaat bij Van Diepen Van der Kroef advocaten. Hij heeft veel ervaring in het afvalstoffenrecht en het procederen voor afvalbedrijven, industriële bedrijven en brancheorganisaties op dit terrein. Hij staat cliënten bij in de afval- en recyclingbranche, in de kunststofindustrie, en de agribusiness. Hij komt spreken over het juridisch kader van het afvalstoffenrecht en zijn ervaringen uit de praktijk.

Donderdag 21 februari: 

Milieuaansprakelijkheid. Edward Brans is advocaat bij Pels Rijcken. Hij houdt zich bezig met privaatrechtelijk en bestuursrechtelijk milieuaansprakelijkheidsrecht (aansprakelijkheid voor onrechtmatige daad, handhaving milieu-incidenten, e.d.). Daarnaast verleent hij ondersteuning bij geschillen op het gebied van het overheidsaansprakelijkheidsrecht (onrechtmatige besluiten, onvoldoende toezicht en gebrekkige handhaving), hierover zal hij komen spreken.

Donderdag 28 februari: 

Urgendazaak. Koos van den Berg is advocaat bij Höcker advocaten. Hij stond de actiegroep Urgenda bij in de procedure tegen de Staat zowel de eerste instantie als in hoger beroep. Deze bijeenkomst zal geheel in teken staan van de gevoerde procedures en hij zal vooruitblikken op de cassatie. 

Donderdag 7 maart: 

Natuurbeschermingsrecht. Wienke Zwier is advocaat bij AKD. Ze is gespecialiseerd in het natuurbeschermingsrecht en houdt zich bezig met vergunnings- en ontheffingstrajecten en handhavingskwesties op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet. Ze komt spreken over haar praktijkervaring en inhoudelijk, over het juridisch kader van het natuurbeschermingsrecht.

Donderdag 14 maart: 

Strafrecht en milieucriminologie. Dr. Daan van Uhm is assistent professor in criminologie bij het Willem Pompe Instituut. Hij heeft onderzoek gedaan naar verschillende vormen van milieucriminaliteit, zoals het smokkelen van wilde dieren, ontbossing, illegale houthandel en mijnbouw en hondensmokkel in Europa. Hij is betrokken geweest bij verschillende rechtszaken en is gepromoveerd op criminologie aan de Universiteit Utrecht in 2016. Hij zal hierover komen spreken

Vergeet niet om na het bijwonen van alle modulebijeenkomsten de enquête over deze module in te vullen. Dit is nodig voor het behalen voor het behalen van het modulecertificaat. 

 

Deelnemers

Je moet ingelogd zijn om alle deelnemers te zien