Module Kinderrechten

Deelname

Aanmelden voor dit evenement is niet meer mogelijk

Over dit evenement

Categorie
Educatief
Vanaf
20 mrt. 2018 19:15:00
Tot
17 apr. 2018 21:00:00

Module Kinderrechten

Module Kinderrechten (maart – april 2018)

Alle kinderen, waar ook ter wereld, hebben rechten. Kinderrechten zijn belangrijk omdat ongeveer een derde van alle mensen op de wereld kind is. Ook in Nederland staan kinderrechten hoog in het vaandel. Toch zijn we in 2017 weer gezakt op de ranglijst van kinderrechten. Nederland staat momenteel op een 15e plek, achter Thailand en Tunesië. Een terugkomend puntje van kritiek is dat het thema Kinderrechten in het onderwijs nauwelijks aan bod komt, en dat kinderen vaak niet op de hoogte zijn van de rechten die ze hebben. Ook in de bachelor rechtsgeleerdheid wordt amper aandacht besteed aan het onderwerp. Daarom is het idee ontstaan om een module over kinderrechten te organiseren.  

De eerste bijeenkomsten binnen deze module zullen met name ingaan op de rechten van het kind in Nederland. Daarnaast zal in de afsluitende bijeenkomsten vanuit een internationaal perspectief gekeken worden naar de rechten van het kind. De bijeenkomsten zullen van algemeen naar meer bijzonder gaan, waarbij zowel aandacht is voor de theorie als de praktijk.

Bijeenkomst I – dinsdag 20 maart

Spreker: mr. E.E.A. van Kalveen

De eerste bijeenkomst zal een introductie zijn op kinderrechten in het algemeen. Mevrouw Van Kalveen is senior rechter bij de Rechtbank Midden-Nederland en tevens voorzitter van de expertgroep jeugdrechters. Tijdens de eerste bijeenkomst zal zij een algemeen verhaal vertellen over de positie van de minderjarige in het recht. Ook zal zij ingaan op de dagelijkse werkzaamheden van een kinderrechter en daarbij eigen ervaringen uit de praktijk delen. 

Bijeenkomst II – dinsdag 27 maart

Spreker: A. Willems

De tweede bijeenkomst zal in het teken staan van kinderbescherming. Mevrouw Willems is werkzaam bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). Zij zal tijdens deze bijeenkomst uiteenzetten wat de RvdK precies doet, wanneer ze worden ingeschakeld en welke rol ze spelen in het kader van kinderbescherming. Zij zal tevens opmerkelijke zaken en andere opvallende ervaringen delen die zij heeft meegemaakt tijdens haar carrière. 

Bijeenkomst III – dinsdag 3 april

Spreker: Dr. S.E. Rap

De derde bijenkomst zal in het teken staan van het jeugdstrafrecht. Mevrouw Rap is universitair docent bij de Afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden. Zij zal zich tijdens deze bijeenkomst toespitsen op het jeugdstrafrecht en zal hierbij ingaan op haar onderzoek naar de participatie van kinderen en jongeren in juridische procedures. 

Bijeenkomst IV – dinsdag 10 april

Spreker: Free A Girl

Tijdens de vierde bijeenkomst zullen we het nationale recht verlaten en vanuit een internationaal perspectief kijken naar de rechten van meisjes. Free A Girl is een stichting die zich inzet voor de rechten van meisjes. Recentelijk hebben zij hun project ‘School for Justice’ opgezet. De School for Justice leidt meisjes die bevrijd zijn uit de kinderprostitutie op tot advocaat of officier van justitie. Het doel van de school is dat de straffeloosheid van de daders in India wordt aangepakt door het rechtssysteem van binnenuit te veranderen, zodat er in de toekomst minder slachtoffers worden gemaakt en de meisjes die aan de opleiding deelnemen, een betere toekomst krijgen. Tijdens de bijeenkomst zal nader ingegaan worden op dit project en hoe Free A Girl de internationale rechten van meisjes waarborgt.

Bijeenkomst V – dinsdag 17 april

Spreker: C. van der Kroon

Tijdens de vijfde bijeenkomst kijken we opnieuw vanuit een internationaal perspectief naar de rechten van het kind. Mevrouw Van der Kroon is werkzaam bij Defence for Children. Defence for Children is een internationale organisatie die opkomt voor de rechten van kinderen. Mevrouw van der Kroon zal tijdens deze bijeenkomst ingaan op de rol die Defence for Children speelt bij het bevorderen van kinderrechten in Nederland en daarbuiten op basis van het VN Kinderrechtenverdrag. 

Alle bijeenkomst zullen plaatsvinden op Janskerkhof 2-3 (lokaal 1.15) van 19:15 tot 21:00. Er is plek voor 22 deelnemers. De inschrijvingen gaan op dinsdag 6 maart om 12.00 open!

Deelnemers

Je moet ingelogd zijn om alle deelnemers te zien