Crises en Recht

Deelname

Aanmelden voor dit evenement is niet meer mogelijk

Over dit evenement

Categorie
Educatief
Datum en tijd
16 mei 2018 19:00 - 21:00

Wat is de rol van het recht ten tijde van en na afloop van grote crises? Deze vraag zal centraal staan
in deze module. De eerste algemene bijeenkomst zal in het thema staan van crisismanagement en
recht, waarna de vier volgende lezingen elk afzonderlijk een crisis zullen behandelen. Interessante
sprekers uit de wetenschap en de praktijk zullen een inkijk verschaffen van de rol van het recht in de
vluchtelingencrisis, de economische crisis, ten tijde van natuurrampen en rondom terroristische
aanslagen. Op welke manier hebben deze crises het recht beïnvloed? En heeft dat oplossingen
geboden of was het slechts symboolpolitiek?


Bijeenkomst 1: woensdag 16 mei
Tijdens deze inleidende bijeenkomst zal prof. dr. Paul ’t Hart ons meenemen in de wereld van
crisismanagement. ’t Hart is hoogleraar aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap
aan de Universiteit Utrecht en decaan aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) in
Den Haag. Hij geldt als een autoriteit op het gebied van crisismanagement, beleidsvoering en
leiderschap en heeft over deze onderwerpen ook meerdere boeken gepubliceerd.
Deze bijeenkomst zal een theoretische basis verschaffen voor de latere bijeenkomsten. Het zal ons
helpen om de overige crises in perspectief te plaatsen, om vervolgens de politieke en juridische
implicaties van deze crises te kunnen verklaren en mogelijk ook bekritiseren.


Bijeenkomst 2: donderdag 24 mei
De tweede bijeenkomst zal in het thema staan van de vluchtelingencrisis. De lezing zal worden
verzorgd door asiel- en vreemdelingenrechtadvocate Cecile Suurmeijer van Oorsprong Advocaten uit
Utrecht. Zij zal ons vanuit haar dagelijkse ervaring met de praktijk van het vreemdelingenrecht inzicht
bieden in het recht omtrent de vluchtelingencrisis. Hoe heeft zich dit ontwikkeld en wat voor impact
heeft dat gehad op de aanpak van deze crisis? Naast dat zij ons wat zal vertellen over de
vluchtelingencrisis in brede zin, zal zij ons ook persoonlijke ervaringen vertellen met het bijstaan van
vluchtelingen en asielzoekers.


Bijeenkomst 3: donderdag 31 mei
Wanneer we in Nederland aan natuurrampen denken, denken we al snel aan de aardbevingen in
Groningen. Tijdens deze bijeenkomst zullen we ingaan op het recht omtrent dergelijke
natuurrampen. In het geval van Groningen is er een schuldige partij aan te wijzen voor de geleden
schade, maar wat als dat niet het geval is? En is het wel wenselijk om zoiets onvoorspelbaars als
natuurrampen te juridiseren? Dergelijke vragen zullen tijdens deze bijeenkomst aan bod komen.


Bijeenkomst 4: donderdag 7 juni
Het recht omtrent terroristische aanslagen is een veelbesproken en controversieel onderwerp. De
spanningen die bestaan tussen mensenrechten en terrorismebestrijding komen meermaals
prominent in het nieuws en leiden vaak tot heftige discussies. Tijdens deze bijeenkomst zal een
vertegenwoordiger van de Nationaal Coördinator Veiligheid en Terrorismebestrijding ons vertellen
over wat de protocollen zijn voor het managen van terroristische aanslagen of dreigingen in Nederland.

Bijeenkomst 5: donderdag 14 juni
De laatste crisis die aan bod zal komen is de economische crisis van ongeveer 10 jaar geleden. Na
deze crisis was er een sterke oproep voor meer wetgeving om de financiële markten aan banden te
leggen om een volgende globale economische crisis te voorkomen. Wat is daarvan het resultaat
geweest? En was dit ook wel echt de oplossing?

Deelnemers

Je moet ingelogd zijn om alle deelnemers te zien